پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,پروپوزال سیستم های تشخیص نفوذ,تشخیص نفوذ با الگوریتمهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با داده کاوی,تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از داده کاوی,سیستم های تشخیص نفوذ بر پایه داده کاوی,نمونه پروپوزال داده کاوی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان‌نامه كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی چکیده با رشد فناوری اطلاعات، امنیت شبکه به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش بسیار بزرگ مطرح است. سیستم های تشخیص نفوذ، مولفه اصلی یک شبکه امن است. سیستم های تشخیص نفوذ سنتی نمی توانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند از این رو  امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی مطرح گردیده اند. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما می کند. روش های داده کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی ها و خصیصه با الگوریتم های دسته بندی می توانند داده غیر نرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ  افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا می رود.  در این پایان نامه ما مدلی پیشنهادی ارائه می نماییم که الگوریتم های مختلف دسته بندی  را روی مجموعه داده خود تست نموده و نتایج  شبیه سازی نشان می دهد در درخت تصمیم  الگوریتم J48 ، شبکه عصبی الگوریتم Neural net ، شبکه بیزین  الگوریتم HNB ، مدل کاهل الگوریتم K-STAR، در ماشین بردار پشتیبان الگوریتم LibSVM و در مدل قانون محور الگوریتمRule Induction Single Attribute  دارای بهترین جواب از نظر پارامترهای مختلف ارزیابی برای سیستم تشخیص نفوذ است. بین تمامی الگوریتم ها با این مجموعه داده، الگوریتم J48 دارای بالاترین مقدار درستی به میزان  85.49%،  دارای بالاترین میزان دقت به مقدار 86.57% و دارای بالاترین مقدار یادآوری به مقدار 86.57% می باشد. نوآوری اصلی در پایان نامه، استفاده از الگوریتم های مدل کاهل و مدل قانون محور است که تاکنون برای سیستم های تشخیص نفوذ استفاده نشده است. و همچنین پیشنهاد 5 نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده که برای مدل-های مختلف و الگوریتم ها بهترین جواب را می دهد.  کلمات کلیدی: داده کاوی کشف تقلب یادگیری بانظارت تشخیص نفوذ و حملات مقدمه از آنجایی که از نظر تکنیکی  ایجاد سیستم های کامپیوتری بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملا غیر ممکن است. تشخیص نفوذ در سیستم-های کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال می شود. سیستم های تشخیص نفوذ سخت افزار  یا نرم افزاری است که کار نظارت بر شبکه  کامپیوتری را در مورد فعالیت های مخرب و یا نقص سیاست های مدیریتی و امنیتی را انجام می-دهد و گزارش های حاصله را به بخش مدیریت شبکه ارائه می دهد‎[1]. سیستم های تشخیص نفوذ وظیف شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیر مجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دودسته کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند.  هدف این سیستم ها جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالا شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکه کامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است. عموما سیستم های تشخیص نفوذ  در کنار دیوارهای آتش  و بصورت مکمل امنیتی برای آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های تشخیص نفوذ ستنی نمی توانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند  از این رو  امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی مطرح گردیده اند‎[1]. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما می-کند. روش های داده کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی ها و خصیصه با الگوریتم های دسته بندی می توانند داده غیر نرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ  افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا می رود‎[1]. در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی سیتم های تشخیص نفوذ پیشنهاد کنیم که از این روش ها برای شناسایی و کشف حملات استفاده می کنند. در این روش ما تمامی الگوریتم های موجود را شبیه سازی نموده و در خاتمه بهترین الگوریتم را پیشنهاد می نماییم. نوآوری اصلی در این پایان نامه، استفاده از الگوریتم های مدل کاهل و مدل قانون محور در داده کاوی است که تاکنون برای سیستم-های تشخیص نفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتم-های موجود در روش های دسته بندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است[67]. پیشنهاد 5 نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدل های مختلف و الگوریتم ها بهترین جواب را می دهد از نوآوری این پایان نامه است. استخراج 5 نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتم های مختلف موجود در مدل های دسته بندی با مجموعه داده های مختلف شبیه سازی و اجرا شدند که در نهایت 5 نمونه داده اولیه پیشنهاد نموده ایم. فهرست مطالب فصل اول 1 1-1 مقدمه 2 1-2 بیان مسئله 3 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-4 اهداف تحقیق 5 1-5 تعاریف و اختصار 6 1-6 ساختار پایاننامه 9 3-1 روش تحقیق 3-2 داده های آموزشی و تست: 3-2-1 ویژگی های داده ها 3-2-2 ویژگیهای اساسی مجموعه دادهها: فهرست منابع فهرست جداول جدول‏3 1 :ویژگی های اساسی استخراج شده ازارتباطTCP 74 جدول‏3 2 :ویژگی های استخراجی ازارتباطTCP 74 جدول‏3 3: ویژگیهای استخراج شده ازپنجره 76 فهرست اشکال و نمودارها شکل‏3 1: معماری پیشنهاد داده شده برای تشخیص نفوذ باروش مبتنی برداده کاوی 72 شکل‏3 2: مدلسازی الگوریتم شبکه عصبی با نرم افزارRapidminer 78 شکل‏3 3: مدلسازی الگوریتم مدل بیزین با نرم افزارRapidminer 78 شکل‏3 4: مدلسازی الگوریتم درخت تصمیم با نرم افزارRapidminer 79 شکل‏3 5: مدلسازی الگوریتم مدل قانون محوربا نرم افزارRapidminer 79 شکل‏3 6: مدلسازی الگوریتم مدل بردارپشتیبان با نرم افزارRapidminer 80 شکل‏3 7: مدلسازی الگوریتم مدل کاهل بانرم افزارRapidminer 80 شکل‏3 8: نمونه ای ازخروجی نرم افزار Rapidminerباپارامترهای مختلف ارزیابی 81

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مطالبات معوق در ایران

  ادبیات نظری مطالبات معوق در ایران,ادبیات و مبانی نظری مطالبات معوق در ایران,پیشینه تحقیق مطالبات معوق در ایران,دانلود مبانی نظری…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای عمده اقتصادی ایران

  اشتغال جوانان,اشتغال جوانان در فعالیتهای اقتصادی ایران,اشتغال و بیکاری جوانان,بخشهای عمده اقتصادی ایران,پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل…

 • بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست با الگوهای مصرف غذایی

  اثرات زیست محیطی انتخاب الگوهای مصرف غذایی نامناسب,الگوی مصرف غذایی,بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست…

 • پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان وب سایت همایشهای صدا و سیما

  fileina,آشنایی با SQL,آشنایی با زبان VB,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته شیمی,پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان وب…

 • دانلود ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان سازمان یادگیرنده

  ابعاد سازمان یادگیرنده,چالشهای سازمان یادگیرنده,دانلود ترجمه مقالات رشته مدیریت,دانلود ترجمه مقالات مدیریت,دانلود ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان سازمان یادگیرنده,دانلود…

 • مطالعه جغرافیا طبیعی و تاریخی و جمعیتی منطقه 15 تهران

  دانلود مقالات جغرافیا,دانلود مقالات رشته جغرافیا,مطالعه تاریخی منطقه 15 تهران,مطالعه جغرافیا طبیعی منطقه 15 تهران,مطالعه جغرافیا طبیعی و تاریخی و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

  ادبیات نظری سرمایه اجتماعی,پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,دانلود پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,دانلود مبانی نظری سرمایه اجتماعی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت ابزار های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

  پاورپوینت ابزار های سیستم های اطلاعاتی حسابداری رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت ابزار های سیستم های اطلاعاتی حسابداری فرمت:…

 • بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی

  بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی,پایان نامه…

 • پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP

  پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:…

 • دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2

  خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2,دانلود گزارش کار فیزیک پایه 2,دانلود مجموعه آزمایشات…

 • پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری

  پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه كنترل…

 • طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

  پروپوزال تدلیس در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران,خیار تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس…

 • بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش

  ابزارهای مدیریت دانش,بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش,پایان نامه مدل های مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,تئوری های مدیریت…

 • پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان

  پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان…