مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رابطه سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین,رضایت شغلی معلمین,رضایت شغلی معلمین خانم در تهران,سبک رهبری مدیران مدرسه,سنجش میزان رضایت شغلی دبیران زن,مبانی نظری ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی,مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم چکیده: این فصل شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریكه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش كنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول به هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبك را با شخصیت، مترادف به كار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبك یك فرد عبارتست از الگوی رفتاری كه وی هنگام هدایت كردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبكه مدیریت و تحقیقات اسكاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشاركتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادكنندة تحول می‌باشد.  در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است كه رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌كند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم كرده، جهت كلی رفتار او را معین می‌كنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه كلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مك كلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:  تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش كلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دكتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، كشش بسوی نتیجة كار است، در حالیكه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه كورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاكتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همكاران.  در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی كه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد مورد بحث قرار گرفت.  کلمات کلیدی: رضایت شغلی میزان رضایت شغلی سبک رهبری مدیران فهرست مطالب بخش اول (رهبری)   مقدمه  تعریف رهبری   تمایز مدیریت و رهبری  تعریف سبک رهبری  تئوری‌های رهبری   تئوری‌های شخصیتی رهبری   نظریه سنتی رهبری   نظریة صفات شخصی رهبر  تئوری‌های رفتاری رهبری   مطالعت دانشگاه آیووا   مطالعات دانشگاه اُهایو   مطالعات دانشگاه میشیگان   شبکه مدیریت   تحقیقات اسکاندیناوی   تئوری‌های اقتضایی   الگوی فیدلر   تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد  تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء   تئوری مسیر ـ هدف   الگوی رهبری مشارکتی   متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی   پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی   سیستمهای مدیریت   سبک رهبری لیکرت   تئوری‌های جدید رهبری   جایگزینی رهبری   رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول   رهبر عملگرا   رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند   بخش دوم (رضایت شغلی)  ارزشها   انواع ارزش   نگرشها   انگیزش   نظریه‌های انگیزش   تئوری‌های محتوایی   ـ تئوری سلسله مراتب نیازها  ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان   ـ تئوری دو عامل انگیزش   ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند   ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد   تئوری‌های فرآیندی   ـ تئوری انتظار و احتمال   ـ تئوری برابری   ـ تئوری اسناد   انواع نگرش   رضایت شغلی   رابطه انگیزش با رضایت شغلی    تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی    تعریف رضایت شغلی   (-) تعیین رضایت شغلی    عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی    عوامل مؤثر بر رضایت شغلی    فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»    پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    نظریه‌های رضایت شغلی   – نظریه «بروفی»  – نظریه «کورمن»   – نظریه «پارسون»   اندازه‌گیری رضایت شغلی   بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)   تحقیقات خارجی   تحقیقات داخلی   خلاصه فصل   منابع

 • ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA

  ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی…

 • تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن

  بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن,تحلیل نقوش فرش جدید ترکمن,تحلیل نقوش فرش قدیم ترکمن,تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن,ساختار…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته علوم اجتماعی مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع

  ادبیات نظری فعالیتهای ترفیع,ادبیات و مبانی نظری فعالیتهای ترفیع,پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع,دانلود مبانی نظری فعالیتهای ترفیع,فصل دوم پایان نامه فعالیتهای…

 • بررسی کامل الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با روشهای بهینه سازی

  الگوریتم ژنتیک,بررسی کامل الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با روشهای بهینه سازی,دانلود پایان نامه رشته نرم افزار,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود…

 • نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

  اجرای احکام داوری بین‌المللی,اجرای احکام داوری تجاری بین المللی,پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی,پایان نامه نظم عمومی در اجرای احکام داوری,داوری…

 • موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شركت ایران خودرو

  دانلود مقالات رشته محیط زیست,دانلود مقالات محیط زیست,سیستم مدیریت محیط زیستی,سیستم همکاری در فروش فایل,شركت ایران خودرو,صنعت,مشاركت,موانع و راهكارهای مشاركت…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار(ویرایش جدید)

  پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع انواع…

 • سیاست های ارزیابی عملکرد

  سیاست های ارزیابی عملکرد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق پایان نامه رشته مدیریت سیاست های ارزیابی عملکرد    …

 • سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان تئوری کوانتومی اتلاف: مفاهیم وکاربردهایش برای درهم تنیدگی کوانتومی

  fileina,تئوری کوانتومی اتلاف,خرید سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای,درهم تنیدگی کوانتومی,دینامیک لیندبلد,سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان تئوری کوانتومی…

 • تفسیر معماری قدسی در مساجد امام و شیخ لطف الله اصفهان و بررسی نتایج آن

  انگاره های قدسی,بازخوانی هویت معنوی وانگاره های قدسی درمعماری مساجد شیعی,تفسیر معماری قدسی در مساجد امام و شیخ لطف الله…

 • فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان

  فمنیسم در سینمای ایران,فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان,گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی,محتوای فیمنیستی…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مکانیک خودرو

  نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مکانیک خودرو رفتن به سایت اصلی نمونه سوالات آزمون استخدامی…

 • مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

  رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان,رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی,عملکرد مالی در بانک پارسیان,مبانی نظری…

 • مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

  fileina,اشتباه در موضوع معامله,انجام پروژه و پایان نامه,حقوقی مدنی,خرید مقالات رشته حقوق,دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود…