ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی

ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی,بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی,تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت بیمه,دانلود پایان نامه اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,دانلود پایان نامه نحوه اثرگذاری آی تی بر ساختار سازمانی,نقش فناوری اطلاعات در سازمان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی (مطالعه موردی:شركت سهامی بیمه ایران) *قابل استفاده برای رشته فناوری اطلاعات *آپدیت پنجم با عنوان پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز باز بصورت رایگان اضافه شد:) آپدیتهای رایگان قبلی: 1.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان 7 صفحه 2.تاثیر آی تی بر ساختار نیروی كار و ساختار مشاغل 21 صفحه 3.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در دولت الکترونیک و تاثیر آن در شکل گیری سازمان های الکترونیک 17 صفحه 4.شرکت سهامی بیمه ایران 450 صفحه *تعداد کل صفحات:210 صفحه اولیه + 495 صفحه آپدیت ==> 705 صفحه چکیده: ظهور فناوری عملیات در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم موجب بروز سازمان هایی با دیوانسالاری گسترده و سطوح سلسله مراتبی بلند شده است. ساختارهای سلسله مراتبی زمان یاد شده محصول نیازهای بوجود آمده انقلاب صنعتی بوده, و توانسته است جوابگوی نیازهای مذکور باشد؛ اما آیا این گونه ساختارها می توانند پاسخگوی شرایط جدید و تغییرات عمده ای باشند که در دهه های اخر قرن بیستم بوجود آمده است؟ (که یکی از مهم ترین آن ها ظهور فناوری پیشرفته اطلاعات است)؛صرف نظر از برخی اظهار نظرها که فناوری اطلاعات را عامل تقویت کننده دیوانسالاری های وزارتخانه ای به عنوان قفس های آهنین مدرنیته می دانند و بر این باورند که این قفس جای خود را به فیبرها، شبکه ها و تراشه های رایانه ای می دهد (دانایی فرد،1383،ص67)، اما به باور بسیاری از صاحبنظران از جمله ای پرت[1]، فن‌آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه‌ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می‌كنند. بهره‌گیری از امكانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است كه در كشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته‌ها بكار گرفته شوند.  در حال حاضر در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و از جمله كشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره‌گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن این موضوع كه در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای كشور ما جهت استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی كه احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می‌گذارند آگاهی یافته و با چشمانی كاملاً باز فن‌آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان كرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت كاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از كاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد كه: كاربرد فن‌آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟ کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی مقدمه: سارمان ها دارای ساختارهایی می باشند تا بر آن اساس فعالیت های کارکنان خود را هماهنگ نمایند. ساختار سازمانی(Organization Structure)، در نمودار سازمانی جلوه می کند و نماینگر سلسله مراتب اداری و حیطه کنترل مدیران بوده، همچنین گروه بندی کارکنان در واحدها را نشان می دهد و ارتباط و تعامل آن ها را تعیین می کند.معمولاً ساختارهای سازمانی را می توان در یکی از دو الگوی مکانیکی(Mechanistic)  و ارگانیک(Organic) قرار داد. الگوی مکانیکی مبین سازمانی پیچیده، متمرکز و رسمی است که از انعطاف پذیری کمی برخوردار است. در این حالت سازمان دارای یک شبکه محدود اطلاعاتی است که معمولاً از رده های بالایی سازمان به پایین جریان می یابد. الگوی ارگانیک مبین سازمانی با درجه اعطاف بالا، غیر رسمی و غیر متمرکز است. در این حالت افراد زیادی در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت دارند. در دنیای امروز اطلاع رسانی بعنوان مجموعه‌ای از روشها و ابزارهای كه ذخیره‌سازی، سازماندهی، پردازش و بازیابی اطلاعات را در ابعاد گوناگون محقق می‌سازد به منزله یك سرمایه ملی درآمده است و در حكم پشتوانه‌ای برای نیل به اهداف توسعه كه نهایتاً پیشرفتهای صنعتی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. مجموعه این ابزارهایی كه منجر به ذخیره‌سازی، سازماندهی، پردازش و بازیافت اطلاعات در دنیای امروز شده‌اند فناوری اطلاعاتی می‌باشد. و از زمان مطرح شدن این قضیه بیش از چند دهه نمی‌گذرد چرا كه تمایل و نیاز به استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی جدید بصورت موجی فراگیر در آمده است و مدیران و سازمانهای كشورها از جمله كشورمان ایران را نیز متاثر ساخته است.  آنچه كه تا چند سال قبل بعنوان یك مزیت رقابتی محسوب می‌شد امروزه بعنوان یكی نیاز رقابتی مطرح می‌باشد و از حالت انحصاری كه در قبل داشت بیرون آمده و در اختیار همگان قرار گرفته است. نكته قابل توجه در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در سازمانهای كشورهای در حال توسعه مساله كنترل معدودی از كشورهای در حال توسعه بر فناوریهای جدید و نیاز به منابع مالی هنگفت در اجرای تحقیقات مرتبط با فناوریهای اطلاعات می‌باشد كه سبب گشته تا پیشرفتهای حاصله در این زمینه مبتنی بر نیازهای كشورهای در حال توسعه نباشد. با این وجود این كشورها برای ورود به عرصه رقابت جهانی و دنیای فراصنعتی ناگزیر به بهره‌گیری از فناوریهای اطلاعاتی جدید بوده و هیچ‌گونه سستی در این زمینه توجیه پذیر نخواهد بود با توجه به هزینه‌بر بودن ابزارها و تكنیكهای مربوط به كاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ضعف مالی كشورهای در حال توسعه آگاه نمودن مدیران سازمانها در این كشورها از اثرات فناوری اطلاعات بیش از پیش ضرورت می‌یابد. در ضمن باید به این نكته نیز توجه داشت كه خرید و هزینه‌های مربوط به ابزارها و وسایل فناوریهای اطلاعاتی و رایانه‌های پیشرفته تعیین كننده تحول و پیشرفت و توسعه سازمانی نیست و آنچه اهمیت دارد چگونگی میزان كاربرد این فناوریها در سازمانهاست لذا در این پژوهش در پی آنیم تا این بینش را فراروی مدیران قرار دهیم كه اثرات ناشی از كاربرد این فناوریهای اطلاعاتی بر ساختار سازمانی (ابعاد ساختار سازمانی) چگونه خواهد بود. فهرست مطالب فصل اول: معرفی تحقیق 3 مقدمه: 5 تعریف موضوع: 6 بیان مساله: 8 اهداف تحقیق: 9 اهمیت و ضرورت تحقیق: 10 فرضیات تحقیق: 12 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق 12 – فناوری اطلاعات: 12 – پیچیدگی: 13 – رسمیت: 13 – تمركز: 14 نسبت‌های پرسنلی: 14 فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق 15 قسمت اول:فن‌آوری اطلاعات 16 مقدمه: 17 تكنولوژی (فن‌آوری) : 19 1- پژوهش وود وارد: 22 3 ـ مطالعات جیمز تامپسون: 26 تعریف فن‌آوری اطلاعات: 28 تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: 30 مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: 37 معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: 38 ـ كاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: 41 ب) كاربرد اطلاعاتی: 42 ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 43 خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 44 2 ـ بیمارستان كینگستون: 45 سیستم اطلاعات چیست؟ 46 سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: 50 1 ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 50 سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌كند: 51 ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: 53 خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: 53 ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 55 معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 56 سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 57 سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 60 سیستمهای كارهای دانش‌بر KWS : 61 سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: 63 مزایای فن‌آوری اطلاعات: 66 محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: 67 قسمت دوم:سازمان و ساختار سازمانی 69 مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» 70 نگاهی به تعاریف سازمان: 71 ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: 72 سازماندهی (Organizing): 78 1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 79 3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 85 4- سازماندهی بر مبنای زمان: 87 6- سازمان مبتنی بر بازار: 90 نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 94 ابعاد ساختاری: 102 فنون رسمی سازی: 105 نسبتهای پرسنلی: 112 فرهنگ چه می‌كند؟ 121 قسمت سوم:پیشینه تحقیق 123 پیشینه تحقیق: 124 الف) تحقیقات خارج از كشور: 124 1- بررسی و پژوهش اسمیت 124 بررسی و پژوهش ویگاند: 125 تحقیق فیفرولبلباسی: 126 تحقیقات تریست و بمفورد: 128 ب) تحقیقات انجام شده در ایران: 129 خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: 132 قسمت چهارم:- ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران ، 134 بیمه چیست؟ 135 نگاهی به بیمه ایران: 135 معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران: 137 فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق » 144 مقدمه: 145 جامعه آماری مورد مطالعه: 145 روش جمع‌آوری اطلاعات: 145 ابزار اندازه‌گیری: (معرفی پرسشنامه) 147 – تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه: 149 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » 151 تجزیه و تحلیل اطلاعات: 152 الف) توزیع فراوانی‌های مشاهده شده: 152 1- اطلاعات جمعیت شناختی: 152 نمودار میزان استفاده از سیستم پشتیبانی از مدیران ارشد 157 ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل: 167 تعریف شاخصها: 168 ضریب چولگی: 168 معرفی ضریب همبستگی پیرسون 176 فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق 185 مقدمه: 186 مروری بر ابعاد IT: 187 نتیجه‌گیری از فرضیه اول: 188 نتیجه‌گیری از فرضیه دوم: 189 نتیجه‌گیری از فرضیه‌ سوم: 190 نتیجه‌گیری از فرضیه چهارم: 191 پیشنهادات تحقیق: 192 الف: پیشنهاد برای سازمان : 192 ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: 195

 • بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون

  انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از…

 • لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش

  اثر بخشی سیستمهای هزینه یابی,دانلود پایان نامه بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه…

 • ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس…

 • امکان سنجی و برآوردهای هزینه ای صنعت بسته بندی

  امکان سنجی و برآوردهای هزینه ای صنعت بسته بندی,دانلود پروژه بسته بندی,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی بسته بندی,دانلود پروژه مالی…

 • تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

  پایان نامه قاچاق,پایان نامه قاچاق انسان,پایان نامه قاچاق زنان,تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق…

 • پروژه بتن

  پروژه بتن,پروژه بتن دستی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه بتن هستید. دانلود فایل پروژه بتن…

 • ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

  ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران,دانلود مقاله رشته حقوق,طرح جدید قانون كار ایران,قانون کار,قوانین كار ایران بازدید کننده عزیز در…

 • مبانی نظری بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق

  پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان,مبانی نظری erp,مبانی نظری برنامه ریزی منابع…

 • پروتئینهای محرک و حرکت

  پروتئینهای محرک و حرکت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروتئینهای محرک و حرکت هستید. دانلود فایل…

 • افزایش ضریب برداشت نفت از میادین نفتی

  fileina,ازدیاد برداشت,افزایش ضریب برداشت,افزایش ضریب برداشت نفت از میادین نفتی,خرید مقاله و تحقیق نفت,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروش مقاله…

 • بررسی و تشریح کامل رویکردها به خطای عامل سازمانی در سازمان

  بررسی رویکردها به خطای عامل انسانی در سازمان,بررسی و تشریح کامل رویکردها به خطای عامل سازمانی در سازمان,پایان نامه خطای…

 • پرسشنامه بررسی مولفه‌های موثر بر ترغیب مردم به سپرده گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی

  پرسشنامه بررسی مولفه‌های موثر بر ترغیب مردم به سپرده گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان…

 • نسخه 1.7.8 قالب وردپرسی دانش فایل

  قالب,قالب برای سایت,قالب دانش فایل,قالب دانش فایل نسخه جدید,قالب دانش وردپرسی دانش فایل,قالب سایت,قالب وردپرس,قالب وردپرسی,نسخه 1.7.8 قالب وردپرسی دانش…

 • برف و تشخیص آن با استفاده از تصاویر و اطلاعات ماهواره ای

  انجام پایان نامه رشته جغرافیا,برف سنجی,برف و تشخیص آن با استفاده از تصاویر و اطلاعات ماهواره ای,تشخیص و جداسازی ابر…

 • مبانی نظری شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

  پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان,عوامل کلیدی موفقیت erp,عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی erp,مبانی نظری…