ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس

ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس,پایان نامه سازمان یادگیرنده در مدارس,سازمان یادگیرنده,سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,مدارس یادگیرنده,مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده,مدرسه یادگیرنده,وضعیت مدارس بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده,ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت آموزشی ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس (مطالعه موردی:دبیرستانهای دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران) *ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت رایگان:) *قابل استفاده برای رشته علوم تربیتی و روانشناسی چكیده: امروزه مفهوم نوینی كه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند كه هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است.«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌كند و عملكردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است كه عملكردهایش از طریق آگاه شدن و درك بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)  برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفكر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز كنیم. كسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شكل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی كه در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164) در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده كه البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به كاربردن پرسشنامه‌ای كه حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرك تحصیلی، سابقه خدمت و … نتایج زیر به دست آمد. 1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یك سازمان یادگیرنده برخوردارند. 2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است. 3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرك تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند. 4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند كه این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است. کلمات کلیدی: سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس مقدمه: سازمان یادگیرنده سازمانی است كه با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی كاركنان، موجبات تكامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود كه با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان كه از تجربیات كاری و سایر مجاری كسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21) سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است كه همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌كنند.مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یك سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به كار بندد. امروزه، سازمان‌ها و كاركنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385) فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق 1 تعریف و بیان مسأله 2 اهمیت مسأله 5 هدف تحقیق 9 سوالات تحقیق 9 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 10 فصل دوم: ادبیات تحقیق 14  بخش اول: پیشینه نظری تحقیق 18 سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت 18 سابقه سازمان یادگیرنده 21 تئوری یادگیری سازمانی 24 تعاریفی از یادگیری سازمانی 25 سازمان یادگیرنده 28 یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 34 نقش مكاتب فكری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 37 اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج» 40 تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی 54 بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر 58 چگونه یك سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟ 60 اجزای سازنده سازمان یادگیرنده 66 سازمان یادگیرنده در آینده 69 راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده 70 راهكارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده 75 مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده 76 تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس) 78 مدارس یادگیرنده 80 ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده 89 مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی 96 بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق 99 نتیجه‌گیری 114 فصل سوم: روش تحقیق 118  روش تحقیق 119 جامعه آماری 120 نمونه و روش نمونه‌گیری 120 روش جمع‌آوری اطلاعات 121 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 122 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها 123  اطلاعات توصیفی گروه نمونه 124 جمع‌بندی 131 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 132 بحث و نتیجه‌گیری 133 محدودیت‌های پژوهشی 134 فهرست منابع 137 ضمائم 142

 • مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

  ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

  اجرای حدود در عصرحضور و غیبت,بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود,پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 15

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 15 رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • تعیین عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی

  پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش,پایان نامه…

 • بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

  بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته…

 • بررسی و تشریح نظریه های روانشناسی شخصیت

  انواع نظریه های شخصیت,بررسی و تشریح نظریه های روانشناسی شخصیت,دانلود تحقیق نظریه های شخصیت,شاخص های شخصیت,نظریه های شخصیت,نظریه های شخصیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش

  ادبیات نظری فرآیندهای مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری فرآیندهای مدیریت دانش,پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری فرآیندهای مدیریت دانش,فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

  ادبیات نظری فرهنگ سازمانی,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی,فصل دوم…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش صندوق های مشترک سرمایه گذاری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش صندوق های مشترک سرمایه گذاری رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی…

 • پروپوزال زمانبندی کارها در رایانش ابری و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود بازدهی آن

  پروپوزال الگوریتمی بهینه برای زمانبندی کارها در رایانش ابری,پروپوزال زمانبندی در محاسبات ابری,پروپوزال زمانبندی کار در محاسبات ابری,پروپوزال زمانبندی کارها…

 • ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران

  ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران,اصول قانونی قراردادهای خدماتی در…

 • اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارمندان سازمان

  اثرات استرس بر عملكرد كارمندان,اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارکنان,اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارمندان سازمان,انواع استرس کارکنان سازمان,انواع فشار…

 • مقاله رشته معماری با عنوان هنر اسلامی حرم

  تاثیر هنر ایران در هنرهای اسلامی,تعریف هنر اسلامی در ایران,توحید در طرحهای هندسی,حکمت هنر اسلامی در معماری,دانلود مقاله هنر اسلامی…

 • سیاست های ارزیابی عملکرد

  سیاست های ارزیابی عملکرد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق پایان نامه رشته مدیریت سیاست های ارزیابی عملکرد    …