بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393

احساس امنیت اجتماعی,ارتباط و حمایت از سوی عشیره,اعتماد اجتماعی,بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393,ترکیب جنسیتی خانواده,خرید مقاله رشته علوم اجتماعی,دوری و نزدیکی به منابع قدرت,دینداری,سبک زندگی,سرمایه اجتماعی,قشر اجتماعی,کنترل اجتماعی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393 هستید.

دانلود فایل

بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393 چکیده: این تحقیق به بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر خرم‌آباد پرداخته است. و در پی پاسخ به این سوال است که چه عوامل جامعه  شناختی بر احساس امنیت تأثیر می‌گذارند؟ کدام عوامل بیشترین تأثیر را دارند؟ در این تحقیق از نظریه‌های دورکیم، بوزان، مولار، گیدنز، فوکویاما استفاده شده است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنین شهر خرم‌آباد می باشد و از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و حجم نمونه 300 نفر می باشد و روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه می‌باشد.  نتایج به‌دست آمده نشان می دهد عواملی مانند ارتباط و حمایت از سوی عشیره، دوری و نزدیکی به منابع قدرت، کنترل اجتماعی، دینداری، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر می گذارند.  کلید واژه‌ها: دینداری سبک زندگی قشر اجتماعی اعتماد اجتماعی کنترل اجتماعی سرمایه اجتماعی احساس امنیت اجتماعی ترکیب جنسیتی خانواده ارتباط و حمایت از سوی عشیره دوری و نزدیکی به منابع قدرت بیان مسئله به‌طور کلی، در نظام‌های اجتماعی پیشامدرن، امنیت در سیطره یافتن یک ایل یا قبیله تعریف می‌شد. به‌عبارت دیگر، اقتدار «ایل‌ مدار» اساس و چارچوب‌های امنیتی را سامان می‌بخشید. قاعده ی بازی نیز بر تبعیت مردم از ریش سفیدان و خان مبتنی بود. این رفتار بازتابی از مناسبات حاکم بر فضای خانواده‌ها تلقی می‌گردد؛ زیرا در خانه به عنوان بنیادی‌ترین و کوچک‌ترین واحد نظام اجتماعی نیز امنیت به دلیل حضور بزرگترها (مردها)، به مثابه نماد اقتدار، محقق می شد به‌عبارتی، مولفه‌هایی نظیر جنسیت، سن، تعداد افراد و میزان قدرت جسمانی، از عناصر عمده ی قدرت‌ساز و امنیت آفرین به شمار می‌آمدند. به دنبال تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دولت‌های ملی ایجاد شدند. با شکل‌گیری این واحدها، ساختارهای امنیتی پیشین، شالوده‌شکنی شدند، زیرا در قالب نظم وستفالیایی، دولت، حاکمیت ملی و مرزها ایجاد شدند و مفهوم امنیت (در قرن هجدهم) به صفت «ملی» مقید شد. در راستای پیدایش دولت به عنوان دستاورد سترگ تکامل عقل جمعی و تمدن بشری، نمادهایی نظیر ارتش و پلیس تبلور یافتند. پیدایش و تکوین چنین مکانیسم‌هایی، عمدتاً در مسیر استقرار امنیت در سیستم‌های اجتماعی- سیاسی بوده است (عسگری، 59-58 به نقل از کلهر1388: 21-20).  فهرست مطالب بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرمآباد در سال 1393 1 چکیده: 3 کلید واژه‌ها: 4 بیان مسئله 5 پیشینه تحقیق 7 چارچوب نظری 9 مدل تحلیل تجربی 13 شکل(1): مدل تحلیل تجربی 13 فرضیه‌های تحقیق 14 روش تحقیق و تکنیک گردآوری اطلاعات 15 جامعه آماری و حجم نمونه 16 یافته‌های تبیینی 17 جدول شماره(1): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و محل سکونت 17 جدول شماره(2): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و محل سکونت 18 جدول شماره(3): بررسی رابطه بین محل سکونت و احساس امنیت اجتماعی 19 جدول شماره(4): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و ترکیب جنسیتی خانواده 20 جدول شماره(5): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و ترکیب جنسیتی خانواده 20 جدول شماره(6): بررسی رابطه بین ترکیب جنسیتی خانواده و احساس امنیت اجتماعی 21 جدول شماره(7): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و میزان ارتباط و حمایت از سوی عشیره 23 جدول شماره(8): بررسی رابطه بین میزان ارتباط و حمایت از سوی عشیره و احساس امنیت  اجتماعی 24 جدول شماره(9): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و دوری و نزدیکی به منابع قدرت 25 جدول شماره(10): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و دوری و نزدیکی به منابع قدرت 26 جدول شماره(11): بررسی رابطه بین دوری ونزدیکی به منابع قدرت و احساس امنیت اجتماعی 27 جدول شماره(12): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و کنترل اجتماعی 29 جدول شماره(13): بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی 30 جدول شماره(14): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و دینداری 32 جدول شماره(15): بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی 33 جدول شماره(16): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و سرمایه اجتماعی 34 جدول شماره(17): بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی 35 جدول شماره(18): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و اعتماد اجتماعی 37 جدول شماره(19): بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی 38 جدول شماره(20): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و سبک زندگی 39 جدول شماره(21): بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و سبک زندگی 39 جدول شماره(22): بررسی رابطه بین سبک زندگی و احساس امنیت اجتماعی 40 نتیجه گیری 41 پیشنهادات پژوهش 45 پیشنهادات علمی 45 پیشنهادات کاربردی 45 منابع 47

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

  ادبیات نظری بودجه ریزی عملیاتی,ادبیات و مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی,دانلود مبانی نظری…

 • مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن

  بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,عوامل موفقیت…

 • موقعیت یابی کاربرسیار با استفاده از RSS در محیطهای ناسازگار

  افزایش کارکرد موقعیت یابی موبایل با مخابرات مشارکتی,توان سیگنال دریافتی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات,دانلود پایان نامه مخابرات,سیستمهای مخابرات سیار…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری و…

 • تأثیر کاربید تانتالیوم و کاربید وانادیم بر خواص ساختاری و مکانیکی نانوهاردمتالهای کاربید تنگستن - کبالت

  تأثیر کاربید تانتالیوم و کاربید وانادیم بر خواص ساختاری و مکانیکی نانوهاردمتالهای کاربید تنگستن - کبالت,خواص ساختاری نانوهاردمتالهای کاربید تنگستن…

 • بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی

  بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی,پرورش سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید مناسب سیب…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه مدیریت…

 • تاثیر دیواره جانبی بر ابعاد چاله آبشستگی در پایین دست کالورت

  آبشستگی در خروجی کالورت,آبشستگی کالورت,آنالیز ابعادی آبشستگی در کالورت,بررسی تاثیر دیواره جانبی بر آبشستگی کالورت,پایان نامه آبشستگی,پایان نامه آبشستگی کالورت,پایان…

 • بررسی معاملات مدیران در شرکتهای مدنی

  بررسی معاملات مدیران در شرکتهای مدنی,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات رشته حقوق,شرکتهای مدنی,مسئولیت مدیران,مسئولیت مدیران در معاملات بازدید کننده عزیز در…

 • انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها

  امکان سنجی وقف اوراق بهادار,امکان سنجی وقف اوراق مشارکت,امکان سنجی وقف صکوک اجاره,انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در…

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری سد

  ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری سد,ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بهره‌برداری سد,ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد سازی,بررسی آثار زیست محیطی سد بازدید…

 • مبانی نظری تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

  تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1958 حقوق دریاها,تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982 حقوق دریاها,رژیم حقوقی تنگه هرمز,رژیم حقوقی تنگه…

 • بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی

  اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی عصر عباسیان,بررسی وضعیت اجتماعی زمان عباسی,بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی,بررسی وضعیت اقتصادی زمان…

 • میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند

  اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش,استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش در آموزش و پرورش,استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,امکان…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازمان یادگیرنده

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازمان یادگیرنده رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت آموزشی چارچوب نظری و پیشینه…